Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225). Trực tuyến: ts.ccx03@yahoo.com.vn   ts.ccx02@yahoo.com.

BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY SỐ LIỆU THỐNG KÊ
CHƯƠNG IV: CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI
CHƯƠNG V: DÃY SỐ THỜI GIAN
CHƯƠNG VI: CHỈ SỐ .

Tải tại đây (Định dạng PDF)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.