Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225)

Giới thiệu về trung tâm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

  
TTĐT và SHLX Quảng Ninh

 

 Văn phòng trung tâm:
             - Địa chỉ: Khu B Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng
             - Điện thoại: 033.3851241   - 033.6289224
             - Email:trungtamlaixe@cic.edu.vn

  Đội ngũ Cán bộ, giáo viên trung tâm:
   - Tổng số cán bộ giáo viên: 101 người

Giám đốc Trung tâm: Cử nhân Đại học Hoàng Văn Khiêm

        - Điện thoại: 0904 304 569      - Email:Hoangvankhiem@cic.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm: Cử nhân Trần Minh Quang
        - Điện thoại: 0904480636      - Email: Tranminhquang@cic.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm: Cử nhân Vũ Tiến Hùng
        - Điện thoại: 0904540802     

 Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo lái xe: 
   - Đào tạo lái xe mô tô và ô tô các hạng
   - Liên kết đào tạo, tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô.

 Chuyên đào tạo lái xe từ hạng A1-> đến hạng E 
  1. Thời gian đào tạo hạng: A1 – A2 – A3 – A4
   - Hạng A1: 12 giờ học
   - Hạng A2: 32 giờ học
   - Hạng A3, A4: 112 giờ học  
  2. Thời gian đào tạo hạng: B1 - B2 - C
   - Hạng B1: 556 giờ học
   - Hạng B2: 588 giờ học
   - Hạng C: 920 giờ học 
  3. Thời gian đào tạo đào tạo nâng bậc giấy phép lái xe
   - Hạng B1 lên B2: 94 giờ học
   - Hạng B2 lên C: 192 giờ học
   - Hạng C lên D: 192 giờ học
   - Hạng D lên E: 192 giờ học
   - Hạng B2 lên D: 336 giờ học
   - Hạng C lên E: 336 giờ học
   - Hạng B2, C, D, E lên F: 192 giờ học)

Video thực hành:

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.