Trang chủ
Hotline: Văn phòng (033.3854497) - Ban tuyển sinh (033.3851240 hoặc 033.6289225)

“Chương trình hành động: Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2012”.

(20/04/2010)

Kèm theo quyết định phê duyệt chương trình hành động ban hành ngày ( 20/4/2010) của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

“Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

(09/04/2009)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

Quy chế 04/1999

(02/12/2008)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3854497 - Fax:033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.